O tych formach zleceń jest coraz głośniej

W kategorii: , dnia 24 września 2016

Outsourcing oraz offshoring to typ zleceń, które wielokrotnie są porównywane wspólnie albo w niektórych wypadkach nawet mylone. Jednak występują pomiędzy nimi podstawowe niezgodności.

Gdy występuje offshoring, przedsiębiorstwo przesuwa wszystkie bądź niektóre operacje do odmiennego kraju. Outsourcing jest używa pracowników innych firm dla typowych, firmowych obowiązków – może to mieć miejsce zarówno w państwie czy poza nim. Oba są z reguły wykorzystywane, ażeby zaoszczędzić kapitał firmy.

Outsourcing jest ogólną polityką, którą firmy używają do ucinania sumptów, zdobywania dojścia do pracobiorców o specjalistycznych kwalifikacjach i osiągnięcia innych zysków. W przeciwieństwie do offshoringu, outsourcing nie ma potrzeby odbywać się w odrębnym kraju. Korporacje, które zostają w swoich krajach pochodzenia mają możliwość wyszukiwać miejscowych pracobiorców odmiennych firm.

Offshoring jest nieraz charakteryzowany jako część outsourcingu. Gdy wydatki prowadzenia przedsiębiorstwa są tańsze w innym kraju, firma może przerzucić swoją działalność lub biura zagranicę, w celu obniżenia kosztów. Jeśli aktywność firmy w dalszym ciągu jest zarządzana przez personel biurowy, w trakcie gdy następuje wyżej wymieniona kondycja, outsourcing oraz offshoring nie występują symultanicznie. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się przenieść obligacje komuś z zewnątrz w celu dalszej redukcji kosztów, wtenczas obie polityki są wykorzystywane. Mnóstwo przypadków offshoringu zawiera outsourcing.

Lokalizacja tych praktyk jest dodatkową różnicą pomiędzy outsourcingiem i offshoringiem. Outsourcing nie wymaga, aby angażowana jednostka lub firma była z innego kraju. Dużo zleceń outsourcingu jest przeprowadzanych w kraju, w momencie gdy np. firma drukarska angażuje firmę wysyłkową do transportu swoich towarów.


Komentarze do wpisu