Przychody nieewidencjonowane – jak je ujmować?

W kategorii: , dnia 28 września 2015

Ewidencja przychodów w firmie to podstawa naliczania wszelkich podatków. Prowadzenie ewidencji w formie ilościowej, wartościowej lub asortymentowej to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Zdarzają się jednak sytuacje gdy pewne przychody nie są zaewidencjonowane. Nie oznacza to oczywiście sytuacji takiej gdy podatnik ukrywa swoje dochody by zapłacić mniejszy podatek. Czasem jednak powstaje przychód ze sprzedaży którego nie ewidencjonuje się na kasie fiskalnej i nie ma także obowiązku wystawienia rachunku lub faktury. Musi zatem wystąpić jedna z dwóch sytuacji. Po pierwsze przedsiębiorca jest zwolniony z Vat-u oraz z kasy fiskalnej, a kupujący od niego towar lub usługę jest osobą prywatną i nie żąda faktury. Druga sytuacja to taka sama z tą różnicę że sprzedawca jest zwolniony jedynie z kasy fiskalnej. W każdym razie jedno z tych zwolnień musi wystąpić by przychód nieewidencjonowany mógł zaistnieć. Są to dość rzadkie sytuacje ale nie niemożliwe. W takim przypadku konieczne jest dokonanie łącznego zapisu w KPiR za dany dzień na postawie dowodu wewnętrznego.

przychody

Należy to koniecznie wykonać w tym samym dniu w którym sprzedaż nieewidencjonowana została wykonana, lub nie później niż przed uzyskaniem jakiegokolwiek przychodu w następnym dniu. Przepisy nie mówią jednoznacznie o tym jak powinien taki dokument wewnętrzny wyglądać. Jedynym koniecznym warunkiem jest data jego wystawienia, która powinna pokrywać się z datą sprzedaży. Dopuszcza się jednak sytuacje gdy można dokonać zapisu nieewidencjonowanego przychodu dopiero na koniec miesiąca. Jest to możliwe wtedy gdy mamy ewidencję w systemie miesięcznym, np. w przypadku gdy KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe, a codzienne dowożenie dokumentów jest kłopotliwe. Wtedy zapis takiej sprzedaży dokonuje się jedną kwotą nie później niż do 20-go dnia następnego miesiąca. Nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji dla każdej takiej sprzedaży osobno. Jednak w przypadku kontroli ze strony organu podatkowego, lepiej posiadać zapisy sprzedaży nieewidencjonowanej według dat, najlepiej odpowiednio ponumerowanej. Urzędnicy mają bowiem prawo sprawdzić czy przedsiębiorca należycie i terminowo takie zapisy prowadzi. Przychody nieewidencjonowane mogą dotyczyć sprzedaży wyrobów, towarów lub usług. Nie stosuje się jej jednak do sprzedaży środków trwałych, wyposażenia, braków, odpadów, materiałów czy produkcji w toku. Te bowiem dokonuje się na podstawie dokumentów potwierdzających ich sprzedaż.

Tagi: , ,

Komentarze do wpisu