Dotacje

 Outwork sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Outwork.pl nowatorska platforma udostępniająca unikalne narzędzia dla osób zainteresowanych freelancingiem zarówno zleceniobiorców jak i zleceniodawców."

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Projekt firmy Outwork sp. z o.o. ma na celu zaoferowanie e-usługi jakim jest platforma  z nowatorskimi narzędziami i spersonalizowaną bazą ofert dla freelancerów  i osób zainteresowanych  skorzystaniem z ich usług.

Projekt jest realizowany w okresie 15-06-2013 – 14-06-2014.

Informacje na temat realizowanego projektu: info@outwork.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać: www.parp.gov.plwww.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO