Nabór na stanowisko GRAFIKA (w ramach projektu unijnego)


Status aktywne
Budżet do ustalenia
Do końca zakończone

Opis zlecenia

Nabór na stanowisko grafika zajmującego się opracowaniem i tworzeniem projektów graficznych, projektowaniem interfejsów graficznych stron i serwisów internetowych oraz aplikacji, projektowaniem elementów graficznych programów komputerowych i grafiki do animacji
.
Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Opracowanie zaawansowanych, inteligentnych algorytmów kontekstowego doboru raportowanych treści i sposobów ich wizualizacji”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia: 504 (rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę godzin).

Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna

Więcej informacji oraz tryb zgłaszania ofert: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/559


Wymagane umiejętności

Grafika komputerowa

Jesteś zainteresowany tym zleceniem?

Nie czekaj aż inni będą nad nim pracować!

Złóż ofertę w tym zleceniu


Zgłoszenia


Zleceniodawca

CONSORG S.A.

consorg