Rejestr czasu pracy


Status nieaktywne
Budżet 1.00 zł
Do końca Zakończone

Opis zlecenia

Zasada działania:
1. Program rejestruje zdarzenia: wejście, wyjścia (jedno z trzech): koniec pracy, służbowe, prywatne.
2. Pracownik przy wejściu lub wyjściu z pracy wybiera z zdarzenie jakie chce zarejestrować oraz z listy swoje nazwisko i wpisuje unikalne hasło.
3. Program rejestruje w bazie danych imię, nazwisko, datę i godzinę, rodzaj każdego rejestrowanego zdarzenia
4. W oknie programu widoczne są i na bieżąco odświeżane nazwiska i godziny rejestracji pięciu osób ostatnio zalogowanych. Dane te maja być dobrze widoczne, wielkość czcionki ok. 20
5. Program do rejestracji będzie uruchomiony na jednym komputerze w sekretariacie
6. Program będzie posiadał moduł administracji w którym:
- edytowane będą dane pracowników:
- imię, nazwisko, dział i hasła do logowania
- grafik pracy (godziny pracy w danych dniach i dni wolne)
- generowany będzie raport:
- z wybranego okresu
- dla pracowników: wybranych z listy, z wybranego działu, nieobecnych lub obecnych w danym dniu, spóźnionych w danym dniu
Raport ma zawierać:
Imię nazwisko, dział, godziny pracy wg grafika na dany dzień, godz. wejścia, wyjścia, czas pracy, spóźnienie, wyjście przed czasem, godzina wyjść prywatnych i służbowych i godzina powrotu oraz ich czas


Wymagane umiejętności

SQL MySQL


Zgłoszenia