serwis typu "market-place" - IIS, .NET, MsSQL


Status nieaktywne
Budżet do ustalenia
Do końca Zakończone

Opis zlecenia

Zlecający:

Jesteśmy firmą od 20 lat wdrażającą zaawansowane rozwiązania wspomagającą różnorakie procesy biznesowe naszych klientów.

Dla jednego z naszych klientów poszukujemy wykonawcy projektu serwisu www typu "market-place"

Cel:

Celem projektu jest opracowanie i realizacja rozwiązania informatycznego umożliwiającego składanie ofert reklamowych oraz negocjowanie i kupowanie tych ofert przez marketerów firm i/lub współpracujące z nimi agencje.

Rozwiązanie:

Rozwiązanie informatyczne to serwis internetowy (oparty o Microsoft IIS oraz .NET) połączony z bazą danych (opartą o Microsoft MsSQL) rejestrującą użytkowników, oferty, płatności i statystyki oraz repozytorium obiektów i skryptów umożliwiających realizację ofert.

Etapy:

Funkcjonalności rozwiązania informatycznego zostały podzielone wg. metody MoSCoW tj. Must Have, Should Have, Could Have i Would Have. Niniejszy dokument opisuje funkcjonalności przeznaczone do realizowania w etapach Must Have.

Zakres projektu:

Etap Must Have koncentruje się na fundamentalnych funkcjach rozwiązania tj.:

-logowanie do serwisu,
-zarządzanie kontem,
-publikowanie ofert,
-wyszukiwanie ofert,
-realizowanie transakcji,
-pobranie obiektów i skryptów z repozytorium,
-statystyki.

Od wykonawcy oczekujemy:

Kreatywnego podejścia przy pracy i nastawienia na cel.

zapoznania się ze wstępną dokumentacją: https://docs.google.com/document/d/1zjW0Hhx-BvxgtJMaFMRVlDlLusPSPB8f4ud4xjP4JyQ/edit?usp=sharing

Określenia szacunkowego czasu i kosztu wykonania z uwzględnieniem kroków opisanych na końcu dokumentu.

Gotowości do zawarcia umowy na realizację zlecenia a także gotowości do zawarcia umowy o zachowaniu poufności wg wzoru: https://docs.google.com/document/d/1qpj3pcGzPiSBzca5CmMGryeum1_4RCHzsP3xeKoM_5Q/edit?usp=sharing


Referencje wykonawcy z pewnością ułatwią nam wybór.Wymagane umiejętności

HTML5 Projektowanie stron internetowych SQL .NET C#


Zgłoszenia


Zleceniodawca

Infotelecom sp. z o.o.

Lukasz.Lech