Grażyna P.

Jako osoba z wieloletnim doświadczeniem w przetwarzaniu i eksploracyjnej analizie danych, popartym wykształceniem kierunkowym z dziedziny nauk ekonomicznych (oraz dorobkiem publikacyjnym) chętnie podejmę współpracę w zakresie wykonania szeroko pojętych zadań związanych z pobieraniem, scalaniem, przetwarzaniem, analizowaniem lub wizualizacją danych statystycznych. Szczegółowe obszary naszej współpracy dotyczyć mogą: 1. Tworzenia zbiorów (baz) danych na podstawie ogólnodostępnych źródeł (GUS, Eurostat, OECD, Unesco itp.) oraz innych informacji, zawartych np. w Internecie, a także ich łączenia (MS Excel, MS Access, narzędzia SAS Enterprise); 2. Przygotowania zestawień tabelarycznych i raportów według zadanych kryteriów (sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie, tablice przestawne); 3. Statystycznej analizy danych oraz interpretacji otrzymanych wyników (statystyki opisowe, testy statystyczne, analiza szeregów czasowych, regresji – Excel, SAS, SPSS); 4. Modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz ich prognozowania (wybór zmiennych objaśniających, określenie postaci analitycznej, estymacja parametrów, weryfikacja modelu – GRETL, Soritec, SPSS, SAS); 5. Prezentacji i wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów (Power Point, MS Word, ArcGis, MapMaker); Ze względu na swoje zainteresowania naukowe oferuję ponadto możliwość przygotowania szczegółowych i zaawansowanych analiz przestrzennych, w tym: • Rozpoznanie układu przestrzennego obiektów i zjawisk, geokodowanie, identyfikację klastrów przestrzennych, lokalnych hot spotów, cold spotów (m.in. za pomocą współczynników koncentracji, globalnych i lokalnych statystyk Morana I, Geary’ego C, Getisa-Orda G, analizę hot-spot Getisa-Orda Gi); • Analizę współzależności wybranych cech z uwzględnieniem istnienia istotnych interakcji przestrzennych za pomocą modeli regresji przestrzennej (model autoregresji przestrzennej SAR, model z autokorelacją przestrzenną składnika losowego SEM, model regresji krzyżowej SCM) oraz modeli przestrzenno-czasowych; Tematyka moich dotychczasowych badań: działalność małych i średnich przedsiębiorstw, przemysły kreatywne, sektor kultury, rynek pracy, ochrona zdrowia.

Dołączył:10 maj 2016
Nick:DataEkspert

1 aktywne
zlecenia
0 wykonane
zlecenia
0 oczekujące
zlecenia
0 komentarze
otrzymane

Curriculum vitae

Umiejętności
Wprowadzanie danych Przepisywanie dokumentów Artykuły MySQL Analiza danych

Język obcy
język angielski, poziom komunikatywny

Portfolio

Testy

Średnia ocena

Jakość pracy
Komunikacja
Fachowość
Zatrudniłbym ponownie
Profesjonalizm

Komentarze