Martin Kopka

J a k o p r z e d s i ę b i o r c a c e c h u j e mn i e k r e a t y w n o ś ć , o d p o w i e d z i a l n o ś c i , u mi e j ę t n o ś ć p o d e j mo w a n i a d e c y z j i i p r o f e s j o n a l i z m. D z i ę k i d o b r e j o r g a n i z a c j i c z a s u i u mi e j ę t n o ś c i p l a n o w a n i a , p o w i e r z o n e z a d a n i a s ą w y k o n a n e s t a r a n n i e i s u mi e n n i e

Dołączył:2 lipiec 2014
Nick:

0 aktywne
zlecenia
0 wykonane
zlecenia
0 oczekujące
zlecenia
0 komentarze
otrzymane

Curriculum vitae

Edukacja
I liceum ogólnokształcące [2012.09 - 2015.06]

kierunek/specjalizacja: Średnie ogólnokształcące


Hobby
komputery, internet, elektronika, montoryzacja

Umiejętności
Wprowadzanie danych Przepisywanie dokumentów Copywriting Przepisywanie artykułów Testowanie serwisów Telemarketing Transkrypcja

Portfolio

Testy

Test kreatywności

Przewaga „b”

Masz wiele ciekawych pomysłów, ale często brakuje ci inspiracji i odwagi, aby je zrealizować. Lubisz przebywać w towarzystwie osób oryginalnych i przebojowych, podziwiasz ich dokonania, w skrytości marząc o tym, aby pójść w ich ślady. Zacznij ćwiczyć kreatywność, bo to umiejętność, którą możesz rozwijać.


Średnia ocena

Jakość pracy
Komunikacja
Fachowość
Zatrudniłbym ponownie
Profesjonalizm

Komentarze